Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Danske soldater undersøger et muligt piratskib (foto: fmn.dk).
Danske soldater undersøger et muligt piratskib (foto: fmn.dk).  

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2017 

En ikke-klassificeret situations- og trusselsvurdering for pirateri ved Afrika.

22-08-2017 - kl. 15:45
De somaliske pirater har i foråret 2017 flere gange vist evne og vilje til at gennemføre angreb mod både den internationale skibsfart og den kystnære skibstrafik i farvandene omkring Afrikas Horn. Det sammenholdt med sydvestmonsunens tilstedeværelse i Det Indiske Ocean, gør det på meget kort sigt svært at vurdere de somaliske piraters vilje til at forsøge sig med nye angreb, når monsunen aftager med udgangen af august.

På den baggrund fastholder FE trusselsniveauet for piratangreb i Adenbugten, Det Arabiske Hav og Det Indiske Ocean som værende MIDDEL. I den sydlige del af Rødehavet, Bab el-Mandeb-strædet og Oman-bugten fastholder FE trusselsniveauet fra pirateri som værende INGEN, hvilket indebærer, at det er meget tvivlsomt, men ikke umuligt, at der vil forekomme piratangreb.

På kort sigt er der ikke udsigt til væsentlige ændringer i pirattruslen ud for Vestafrika. De fleste og mest alvorlige angreb vil sandsynligvis fortsat være koncentreret ud for Nigerdeltaet i det sydøstlige Nigeria. Piratangreb i den øvrige del af regionen er grundlæggende karakteriseret af simpel berigelseskriminalitet rettet mod skibe, der anløber de større havne.

Det er mindre sandsynligt, at kapringspirateriet, der tidligere var almindeligt i Guineabugten, vil blusse mærkbart op igen. FE vurderer, at truslen for piratangreb fortsat er HØJ i farvandet ud for Nigeria og MIDDEL ud for Vestafrikas større havne. Henset til det langvarige fravær af mærkbar pirataktivitet i de øvrige åbne farvande i regionen, sænker FE sin trusselsvurdering i disse fra MIDDEL til LAV.

Læs hele "Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika august 2017" her.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00