Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Situations- og trusselsvurdering for dansk deltagelse med sømilitært bidrag til styrkelse af den maritime sikkerhed ved Afrikas Horn

Indholdsområde

 
 
Pirateri
Danske soldater undersøger et mistænkt piratskib (Foto: fmn.dk). 

Situations- og trusselsvurdering for dansk deltagelse med sømilitært bidrag til styrkelse af den maritime sikkerhed ved Afrikas Horn 

Offentliggjort i forbindelse med behandling af B 33 Forslag til folketingsbeslutning om dansk deltagelse med sømilitært bidrag til styrkelse af den maritime sikkerhed ved Afrikas Horn.

08-01-2008 - kl. 12:00
FE vurderer, at truslen fra terrorangreb mod flådefartøjer fra TF 150 er LAV på åbent hav. Terrortruslen ved havneanløb og kystnære operationer er MIDDEL i Djibouti. I forbindelse med kystnære operationer ved Iran, Pakistan, Saudi-Arabien, Somalia, Yemen, Ægypten og det nordlige Sudan er terrortruslen MIDDEL.

Generelt vurderer FE, at der INGEN trussel er fra piratangreb mod et dansk flådefartøj i TF 150-området. FE vurderer dog, at truslen fra piratangreb mod handelsskibe i hele området for TF 150 er HØJ, undtagen ved Kenya, hvor truslen er MIDDEL, og ved Pakistan, hvor der INGEN trussel er.

FE vurderer, at den militære trussel mod et dansk flådefartøj fra Eritrea, Iran og Sudan er LAV. Ved kystnære operationer ved Somalia vurderer FE dog, at truslen fra oprørsgrupper er MIDDEL. FE vurderer, at der INGEN militær trussel er mod TF 150 fra de øvrige lande i området.

FE vurderer, at der INGEN trussel er fra civile uroligheder rettet mod et dansk flådefartøj under havneanløb i Djibouti. Den generelle trussel fra civile uroligheder i Djibouti er LAV.

Hent situations- og trusselsvurdering af 8. januar 2008.

Eksterne links