Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Pirateri
Danske soldater undersøger et mistænkt piratskib (Foto: fmn.dk). 

Situations- og trusselsvurdering til brug for det danske styrkebidrag til piratbekæmpelse ved Afrikas Horn 

Den halvårlige offentliggørelse af en ikke-klassificeret situations- og trusselsvurdering for det danske styrkebidrag til piratbekæmpelse ved Afrikas Horn.

08-12-2011 - kl. 12:00
FE vurderer, at truslen fra pirater om bord på et kapret skib mod det danske flådebidrag er HØJ og mod det danske flybidrag LAV. Fra pirater på land er truslen mod det danske flådebidrag MIDDEL og mod det danske flybidrag LAV. FE vurderer, at truslen fra mandbårne luftforsvarsmissiler (MANPADS) mod helikopter og fastvingede fly i forbindelse med indsættelse i antipirateri-operationer mod kaprede skibe er LAV. FE vurderer endvidere, at pirateritruslen imod civile skibe er HØJ for hele området.
 
FE vurderer, at terrortruslen mod et dansk flådefartøj er LAV ved sejlads i Rødehavet og på åbent hav i hele operationsområdet, MIDDEL, ved passage af Suezkanalen og kystnær passage af Yemen, herunder Bab el-Mandab strædet og Somalia, HØJ i nærheden af og syd for Mogadishu, og LAV, når skibet sejler tæt på de øvrige lande i operationsområdet samt INGEN ved Seychellerne.

FE vurderer, at den sømilitære trussel fra Sudan, Eritrea, Somalia og Yemen mod et dansk flåde- og flybidrag er INGEN. FE vurderer endvidere, at den luftmilitære trussel fra Sudan, Eritrea, Somalia og Yemen mod et dansk flåde- og flybidrag er INGEN.

Hent situations- og trusselsvurdering af 8. december 2011.