Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Pirateri
Danske soldater undersøger et muligt piratskib (Foto: fmn.dk). 

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika 

En ikke-klassificeret situations- og trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inklusiv Rødehavet.

03-02-2016 - kl. 14:28
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har netop udsendt en ikke-klassificeret trusselsvurdering, der dækker pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet.

Trusselsvurderingen er udarbejdet med henblik på at informere myndigheder, styrelser og civilsamfundet om FE's vurdering af pirattruslen. Næste trusselsvurdering forventes udsendt i juli 2016.

FE vil konsekvent omtale de aktører, der udgør en trussel mod skibsfarten i Guineabugten som pirater, uanset om angrebene sker i eller uden for territorialfarvandet.

De somaliske pirater er fortsat ikke aktive. FE kan endnu ikke vurdere, om piraternes aktiviteter er permanent indstillet eller hvor længe, den nuværende situation vil være gældende. Trusselsniveauet for den sydlige del af Rødehavet, Bab el-Mandeb-strædet, Adenbugten, Det Arabiske Hav, Omanbugten, Det Indiske Ocean og Somalibassinet forbliver uændret INGEN. Det indebærer, at det er meget tvivlsomt, men ikke umuligt, at der vil ske et angreb.

FE vurderer, at truslen i farvandet ud for Nigeria er HØJ, mens truslen i den resterende del af Guineabugten er MIDDEL.

Hent trusselvurdering for pirateri ved Afrika udsendt 3. februar 2016.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00