Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Danske soldater undersøger et muligt piratskib (Foto: fmn.dk).
Danske soldater undersøger et muligt piratskib (Foto: fmn.dk).
 

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika 

En ikke-klassificeret situations- og trusselsvurdering for pirateri ved Afrika.

17-02-2017 - kl. 14:11
FE vurderer fortsat, at det på kort sigt er sandsynligt, at piraterne i Somalia har indstillet angrebene imod den civile skibstrafik ved Afrikas Horn. FE fastholder trusselsniveauet for den sydlige del af Rødehavet, Bab el-Mandeb-strædet, Adenbugten, Det Arabiske Hav, Omanbugten, Det Indiske Ocean og Somalibassinet som værende INGEN. Det indebærer, at det er meget tvivlsomt, men ikke umuligt, at der vil ske et angreb.

På kort sigt er der ikke udsigt til væsentlige ændringer i pirattruslen ud for Vestafrika. De fleste og mest alvorlige angreb vil sandsynligvis være koncentreret ud for Nigeria, mens angreb i den øvrige del af regionen i højere grad vil have karakter af simpel berigelseskriminalitet. Kapringspirateriet, der tidligere var almindeligt i Guineabugten, vil sandsynligvis forblive på et lavt niveau. FE vurderer fortsat, at truslen for piratangreb er HØJ ud for Nigeria og MIDDEL i den resterende del af Guineabugten.

Læs hele "Trusselvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017" her.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00