Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Danske soldater undersøger et muligt piratskib (Foto: fmn.dk).
Danske soldater undersøger et muligt piratskib (Foto: fmn.dk).  

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika 

En ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika, som følge af somaliske piraters kapring af M/T ARIS 13 ved Afrikas Horn.

17-03-2017 - kl. 14:40
Kapringen af tankskibet ARIS 13 den 13. marts 2017 har vist, at nogle somaliske pirater har evne og vilje at gennemføre effektive angreb mod skibsfarten ved Afrikas Horn. Kapringen af ARIS 13 var det første succesfulde piratangreb mod et større handelsskib ved Afrikas Horn siden 2012.

På nuværende tidspunkt kan FE ikke vurdere, om kapringen af ARIS 13 vil anspore til øget pirateri i området eller om der var tale om en enkeltstående hændelse. 

På baggrund af kapringen hæver FE trusselsniveauet for angreb fra pirater i Adenbugten, 
Det Arabiske Hav, Somalibassinet og Det Indiske Ocean fra INGEN til LAV.

I den sydlige del af Rødehavet, Bab el-Manded-strædet og Oman-bugten fastholder FE trusselsniveauet som værende INGEN, hvilket indebærer, at det er meget tvivlsomt, men ikke umuligt, at der vil forekomme et  piratangreb.


Læs hele "Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika - marts 2017".

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00