Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Situations- og trusselsvurderinger 

ISIL cars and flags

ISIL (Foto: Scanpix)


FE udarbejder og vedligeholder løbende klassificerede situations- og trusselsvurderinger om bl.a. politiske og militære forhold i udvalgte lande.

FE udarbejder samtidig efter behov åbne, ikke-klassificerede situations- og trusselsvurderinger, specielt i forbindelse med Folketingets drøftelser af udsendelse af danske militære styrker til internationale operationer.

Nogle af områderne er afsluttede missioner, og FE udarbejder derfor ikke længere ikke-klassificerede vurderinger for området.

For områder, hvor der er udsendt større danske styrkebidrag, udarbejder FE halvårligt ikke klassificrede situations- og trusselsvurderinger.

For emnet pirateri udsendes der halvårligt en ikke klassificeret vurdering for pirateri ved Afrika incl. Rødehavet.

Fakta

Truslen mod enhederne angives ved trusselsniveauerne ingen, lav, middel, høj eller meget høj på baggrund af en nærmere beskrivelse af situationen.