Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Libanon
Danske soldater afløser det polske kontingent i UNIFIL missionen i 2009 (Foto: fmn.dk). 

Situations- og trusselsvurdering til brug for et dansk styrkebidrag til FN-missionen i Libanon (UNIFIL) 

Offentliggjort i forbindelse med behandlingen af B 41 Forslag til folketingsbeslutning om et dansk landmilitært bidrag til den internationale FN-styrke i Libanon (UNIFIL).

21-10-2009 - kl. 12:00
FE har ikke oplysninger om konkret planlægning af angreb mod danskere i Libanon. Det generelle terrortrusselsniveau i Libanon er HØJ.
 
FE har ikke oplysninger om konkret planlægning af angreb mod danskere i Syrien. Det generelle terrortrusselsniveau i Syrien er MIDDEL.

Det militære trusselsniveau for UNIFIL er LAV.

Truslen fra ueksploderet ammunition og miner i Libanon er generelt LAV. I nærheden af tidligere eller nuværende stillingsanlæg samt i nærheden af bombekratere kan truslen være HØJ.

Truslen fra civile uroligheder mod FN i Libanon er MIDDEL, idet den dog er HØJ i og omkring de palæstinensiske flygtningelejre. Trusselsniveauet for kriminalitet, sabotage og subversion er LAV, medens trusselsniveauet for spionage er MIDDEL.

Hent situations- og trusselsvurdering af 21. oktober 2009.

Eksterne links