Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Danske soldater afløser det polske kontingent i UNIFIL-missionen i 2009
Danske soldater afløser det polske kontingent i UNIFIL missionen i 2009 (Foto: fmn.dk). 

Situations- og trusselsvurdering til brug for det danske styrkebidrag til FN-missionen i Libanon (UNIFIL) 

Den halvårlige offentliggørelse af en ikke-klassificeret situations- og trusselsvurdering for det danske styrkebidrag til FN-missionen i Libanon (UNIFIL).

21-06-2011 - kl. 12:00
FE har ikke oplysninger om konkret planlægning af angreb mod danskere i Libanon. Det generelle terrortrusselsniveau i Libanon er HØJ.
 
Det militære trusselsniveau for UNIFIL er LAV.

Truslen fra ueksploderet ammunition og miner i Libanon er generelt LAV. I nærheden af tidligere eller nuværende stillingsanlæg samt i nærheden af bombekratere kan truslen være HØJ.
 
FE har ikke oplysninger om konkrete trusler fra civile uroligheder mod FN i Libanon. Det generelle trusselsniveau for civile uroligheder i Libanon er HØJ. Trusselsniveauet for kriminalitet, sabotage og subversion er LAV, medens trusselsniveauet for spionage er MIDDEL.

Hent situations- og trusselsvurdering af 21. juni 2011.