Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Soldater fra et panserinfanterikompagni i deres køretøjer i vestkanten af Ad Dayr, Irak
Soldater fra et panserinfanterikompagni i deres køretøjer i vestkanten af Ad Dayr, Irak (Foto: forsvaret.dk). 

Vurdering af situationen og truslen i Irak 

Offentliggjort i forbindelse med behandling af B 42 Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak.

10-01-2005 - kl. 12:00
Truslen for angreb mod danske styrker, herunder terrortruslen vurderes som HØJ i det sydlige Irak og MEGET HØJ i det centrale Irak. Truslen fra civile uroligheder og sabo-tage mod danske styrker vurderes som MIDDEL. Den landmilitære minefare og faren fra ueksploderet ammunition vurderes som MIDDEL til HØJ. Truslen mod lufttransport af dan-ske styrker i irakisk luftrum varierer fra LAV til HØJ, afhængig af flyvehøjde og område. Modstandsgrupperinger angriber hyppigt med improviserede sprængladninger fortrins-vis i form af vejsidebomber. Truslen for denne type angreb vil fortsætte og er ligesom for øvrige angreb HØJ i det sydlige Irak og MEGET HØJ i det centrale Irak.

Der foregår omfattende indhentning af oplysninger om koalitionen fra irakiske modstandsgrupper og udenlandske efterretningstjenester, og truslen fra spionage vur-deres som HØJ. Truslen fra biologiske og kemiske kampstoffer vurderes som LAV, mens truslen fra terrorgruppers egenfremstillede biologiske og kemiske giftstoffer vurderes som MIDDEL. Truslen mod danske enheder i form af organiseret kriminalitet, der også kan omfatte gidseltagning, vold og brug af håndvåben, vurderes at være MIDDEL.

Hent situations- og trusselsvurdering af 10. januar 2005.

Eksterne links