Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Trusselsvurdering for Baltikum 

Trusselsvurdering for et dansk styrkebidrag til Estland. 

FE har udarbejdet trusselsvurdering for et dansk styrkebidrag til Estland i forbindelse med NATO’s fremskudte tilstedeværelse, enhanced Forward Presence (eFP).

02-05-2017 - kl. 10:00
NATO vedtog på Wales-topmødet i 2014 en række beredskabsforanstaltninger, Readiness Action Plan, der skal forbedre alliancens evne til hurtigt at reagere militært på en pludseligt opstået krisesituation i Østersøregionen.

I 2016 er disse blevet udvidet til også at omfatte udstationering af fire multinationale bataljonskampgrupper, ”enhanced Forward Presence” (eFP), en i hvert af de tre baltiske lande og en i Polen fra 2017. Derudover udbygges logistik og infrastruktur for bedre at kunne understøtte den udstationerede styrke og eventuelle hurtige, opfølgende forstærkninger fra NATO’s beredskabsstyrker.
 
Den danske regering overvejer at udstationere et danske styrkebidrag til Estland, som skal indgå i en af de fire multinationale bataljonskampgrupper. FE har på den baggrund udarbejdet trusselsvurdering for et sådant dansk styrkebidrag.

Læs hele "Trusselsvurdering for Baltikum - maj 2017".

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets pressevagt
- tlf. 72 81 04 00