Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Danske soldater under patrulje i Helmand-provinsen
Danske soldater under patrulje i Helmand-provinsen (Foto: fmn.dk). 

Situations- og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan 

Den halvårlige offentliggørelse af en ikke-klassificeret situations- og trusselsvurdering for Afghanistan.

15-11-2011 - kl. 12:00
FE vurderer, at truslen fra angreb, herunder terror, i Afghanistan er HØJ. Truslen fra miner og ueksploderet ammunition uden for fastbanet vej i Afghanistan varierer lokalt fra område til område. Der er en generel bortførelsestrussel i Afghanistan, og truslen for kidnapninger er HØJ.

Truslen mod luftfartøjer varierer fra LAV til MEGET HØJ. Det er fortsat meget sandsynligt, at oprørerne har intention om at angribe koalitionens luftfartøjer, men de har svært ved at gennemføre angreb med tilstrækkeligt effektive våben til at påføre koalitionen tab. FE vurderer fortsat, at den største trussel mod koalitionens luftfartøjer er håndvåben og panserværnsraketter, primært anvendt mod langsomt flyvende helikoptere i lav højde.

FE vurderer, at truslen fra grupper og personer med tilknytning til organiseret kriminalitet er LAV i områder, hvor danske styrker er indsat.

FE vurderer, at truslen fra spionage i Afghanistan er HØJ. Truslen fra sabotage i Afghanistan er LAV.

Truslen fra civile uroligheder i Afghanistan er LAV.
 
Hent situations- og trusselsvurdering af 15. november 2011.