Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Danske soldater under patrulje i Helmand-provinsen
Danske soldater under patrulje i Helmand-provinsen (Foto: fmn.dk). 

Vurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan 

Den halvårlige offentliggørelse af en ikke-klassificeret situations- og trusselsvurdering for Afghanistan.

09-11-2012 - kl. 00:00

For områder, hvor der er udsendt større danske styrkebidrag, udarbejder FE halvårligt ikke klassificerede situations- og trusselsvurderinger.

FE vurderer, at den generelle trussel fra angreb, herunder terror, i Afghanistan er
HØJ. Der kan lokalt og aktuelt være et højere trusselsniveau. Truslen fra miner og ueksploderet ammunition uden for fastbanet vej i Afghanistan varierer lokalt fra område til område fra LAV til HØJ.

 

Truslen mod luftfartøjer varierer fra LAV til MEGET HØJ. Det er meget sandsynligt, at oprørerne har intentioner om at angribe koalitionens luftfartøjer. FE vurderer, at den største trussel mod koalitionens luftfartøjer fortsat vil være i form af håndvåben og panserværnsraketter, primært anvendt mod langsomt flyvende helikoptere i lav højde.

 

Der er en generel bortførelsestrussel i Afghanistan. FE vurderer, at truslen for kidnapninger er HØJ.

 

FE vurderer, at truslen fra grupper og personer med tilknytning til organiseret kriminalitet er LAV i områder, hvor danske styrker er indsat.

 

FE vurderer, at truslen fra spionage i Afghanistan er HØJ. Truslen fra sabotage i Afghanistan er LAV.

 

Truslen fra civile uroligheder i Afghanistan er LAV.

Hent situations- og trusselsvurdering af 9. november 2012

Interne links