Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Danske soldater under patrulje i Helmand-provinsen
Danske soldater under patrulje i Helmand-provinsen (Foto: fmn.dk) 

Situations- og trusselvurdering for Afghanistan 

Offentliggjort i forbindelse med behandling af B 161 Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan.

09-05-2007 - kl. 13:42
FE vurderer, at truslen for angreb og terrorhandlinger er HØJ i hele Afghanistan.

Truslen fra civile uroligheder vurderes som LAV.

Truslen fra miner og ueksploderet ammunition varierer lokalt fra LAV til HØJ.

Truslen for beskydning af luftfartøjer i Afghanistan varierer fra LAV til HØJ afhængig af flyvehøjde og område. 

FE vurderer, at truslen fra spionage er HØJ, og at truslen for sabotage er LAV i hele Afghanistan.

Truslen for undergravende virksomhed mod danske enheder vurderes som MIDDEL i hele Afghanistan. 

FE vurderer, at truslen fra organiseret kriminalitet er HØJ i det nordlige Afghanistan, mens den er LAV i resten af landet. Hvis de danske styrker i Afghanistan bliver sat i forbindelse med narkotikabekæmpelsen, vil truslen stige markant.

Hent situations- og trusselsvurderingen af 9. maj 2007.

Eksterne links