Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Danske soldater under patrulje i Helmand-provinsen
Danske soldater under patrulje i Helmand-provinsen (Foto: fmn.dk). 

Situations- og trusselvurdering for Afghanistan 

Offentliggjort i forbindelse med behandling af B 64 Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan.

09-01-2006 - kl. 12:00
FE vurderer, at truslen for angreb og terrorhandlinger fra oprørsstyrker og terrorgrupper er HØJ i hele Afghanistan. Antallet af angreb er størst i de sydlige og sydøstlige områder. 

Antallet af miner og mængden af ueksploderet ammunition i Afghanistan er betragtelig. Placering af disse er dog som oftest kendt. Truslen fra miner og ueksploderet ammunition varierer lokalt fra LAV til HØJ. 

Truslen mod danske transportfly i afghansk luftrum er LAV, undtagen for flyvning ved Kabul, det sydlige og sydøstlige Afghanistan, hvor den er MIDDEL under 4000 m. 

Der er indikationer på indhentning mod de internationale styrker. FE vurderer, at de mest aktive tjenester tilhører de omkringliggende lande. Oprørs- og terrorgrupper gennemfører indhentning mod mål de ønsker at ramme. FE vurderer truslen fra spionage som HØJ. 

FE vurderer, at truslen for sabotage i hele Afghanistan er LAV. 

Der er forekommet spredning af misnøje og usikkerhed gennem udbredelse af rygter og trusler. Truslen for undergravende virksomhed mod danske enheder vurderes LAV i Kabul området og MIDDEL udenfor Kabul. 

FE vurderer, at truslen fra organiseret kriminalitet er LAV. Hvis de danske styrker bliver mere involveret i narkotikabekæmpelsen, vil truslen stige markant. 

Trusselsniveauet for civile uroligheder i hele Afghanistan vurderes som LAV. Formålet med langt de fleste demonstrationer er at få udbetalt løn/pension eller at opnå genansættelse i den nye administration/væbnede styrker.

 Hent situations- og trusselsvurderingen af 09. januar 2006.

Eksterne links