Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Danske soldater under patrulje i Helmand-provinsen
Danske soldater under patrulje i Helmand-provinsen (Foto: fmn.dk). 

Vurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan 

Den halvårlige offentliggørelse af en ikke-klassificeret situations- og trusselsvurdering for Afghanistan.

07-06-2013 - kl. 00:00

For områder, hvor der er udsendt større danske styrkebidrag, udarbejder FE halvårligt ikke klassificerede situations- og trusselsvurderinger.

FE vurderer, at den generelle trussel fra angreb, herunder terror, i Afghanistan er HØJ. Der kan lokalt være et højere trusselsniveau.

Ligeledes vurderes truslen fra angreb rettet mod ISAF
lejre at være HØJ. Truslen fra angreb mod ISAFlejre omfatter bl.a. indirekte beskydning og komplekse angreb initieret med selvmordsbomber og eventuelt fulgt op med angreb mod hovedvagt og/eller perimeterhegn.

Truslen fra miner og ueksploderet ammunition uden for fastbanet vej i Afghanistan varierer fra område til område fra LAV til HØJ. FE vurderer, at truslen fra IEDhændelser, varierer fra MIDDEL til MEGET HØJ, afhængig af provins og distrikt. Truslen for IEDhændelser i Helmandprovinsen er MEGET HØJ.

 

Truslen mod luftfartøjer varierer fra LAV til MEGET HØJ. FE vurderer, at den største trussel mod koalitionens luftfartøjer fortsat vil være i form af håndvåben og panserværnsraketter, primært anvendt mod langsomt flyvende mål i lav højde.

Der er en generel bortførelsestrussel i Afghanistan. FE vurderer, at truslen for kidnapninger er HØJ.

Hent situations- og trusselsvurdering af 7. juni 2013

 

 

Interne links