Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Danske soldater under patrulje i Helmand-provinsen
Danske soldater under patrulje i Helmand-provinsen (Foto: fmn.dk). 

Situations- og trusselsvurdering for Afghanistan 

Offentliggjort i forbindelse med behandling af B 6 Forslag til folketingsbeslutning om udsendelse af en kampvognsdeling til det militære danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Afghanistan.

09-10-2007 - kl. 14:10
FE vurderer, at truslen for angreb og terrorhandlinger er HØJ i hele Afghanistan.

Truslen fra civile uroligheder vurderes som LAV.

Truslen fra miner og ueksploderet ammunition varierer lokalt fra LAV til HØJ.

Truslen for beskydning af luftfartøjer i Afghanistan varierer fra LAV til HØJ afhængig af flyvehøjde og område.

FE vurderer, at truslen fra spionage er HØJ, og at truslen for sabotage er LAV i hele Afghanistan. 

Truslen for undergravende virksomhed mod danske enheder vurderes som MIDDEL i hele Afghanistan. 

FE vurderer, at truslen fra organiseret kriminalitet er HØJ i det nordlige Afghanistan, mens den er LAV i resten af landet. Hvis de danske styrker i Afghanistan bliver sat i forbindelse med narkotikabekæmpelsen, vil truslen stige markant.

 Hent situations- og trusselsvurderingen af 9. oktober 2007.

Eksterne links