Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Danske soldater under patrulje i Helmand-provinsen
Danske soldater under patrulje i Helmand-provinsen (Foto: fmn.dk). 

Situations- og trusselvurdering for Afghanistan 

Offentliggjort i forbindelse med forøgelse af styrken i Afghanistan.

02-06-2006 - kl. 12:04
Truslen fra civile uroligheder vurderes som LAV. 

FE vurderer, at truslen for angreb og terrorhandlinger fra oprørsstyrker og terrorgrupper er HØJ i hele Afghanistan. 

Truslen fra miner og ueksploderet ammunition varierer lokalt fra LAV til HØJ. 

Truslen mod danske transportfly i afghansk luftrum er LAV, undtagen for flyvning ved Kabul og over det sydlige og sydøstlige Afghanistan, hvor den er MIDDEL under 4000m. 

FE vurderer truslen fra spionage som HØJ.

FE vurderer, at truslen for sabotage i hele Afghanistan er LAV. 

Truslen for undergravende virksomhed mod danske enheder vurderes som MIDDEL i hele Afghanistan.

FE vurderer, at truslen fra organiseret kriminalitet er LAV. Hvis de danske styrker bliver mere involveret i narkotikabekæmpelsen, vil truslen stige markant.

Hent situations- og trusselsvurderingen af 2. juni 2006.