Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Efterretningsmæssig Risikovurdering 2010

Indholdsområde

 
 
 

Efterretningsmæssig Risikovurdering 2010 

Rapporten indeholder en aktuel efterretningsmæssig vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed.

01-09-2010 - kl. 14:03
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har netop offentliggjort den årlige Efterretningsmæssig Risikovurdering 2010.

Den indeholder en aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed. Den beskriver aktuelle og mulige trusler i et tiårigt perspektiv, og fokuserer på områder med udsendte danske enheder, på terrornetværk i udlandet, som truer Danmark og danske interesser, herunder vores udsendte styrker, samt på konflikt- og kriseområder i verden.

Efterretningsmæssig Risikovurdering 2010 er udarbejdet på baggrund af klassificerede produkter, men er skrevet med henblik på at være tilgængelig for alle. Det har derfor betydning for formuleringer og omfanget af detaljer.

Der er i år tilføjet en beskrivelse af FE’s sprog og arbejdsmetode i efterretningsanalyse.

Redaktionen er afsluttet den 11. august 2010.


I årets udgave af Efterretningsmæssig risikovurdering vil du bl.a. kunne læse, at:
Sikkerhedssituationen i Afghanistan er fortsat alvorlig, og antallet af angreb er steget. Det er sandsynligt, at effekten af styrkelsen af den internationale sikkerhedsstyrke og de afghanske sikkerhedsstyrker tidligst vil slå igennem omkring årsskiftet 2010-11. Statsinstitutionerne er fortsat svage. Staten vil både på kort og mellemlangt sigt få vanskeligt ved at opnå folkelig anerkendelse. I Helmand-provinsen har guvernøren gjort en indsats for at bekæmpe narkotika og korruption og for at udbrede god regeringsførelse i provinsen. På disse områder er der sket visse fremskridt i provinsen.

Store dele af de pakistanske områder, der grænser op til Afghanistan, er reelt uden for regeringens kontrol, og al-Qaida, Afghansk Taliban og andre militante sunniekstremister anvender området som fristed. Pakistan har gennem de seneste år været udsat for kraftigt stigende islamistisk vold. Det har medført en generel ustabilitet i hele landet. Samtidig forsøger regeringen at bekæmpe de omfattende sunniekstremistiske terrornetværk, men det er ikke sandsynligt, at landets ledelse på kort sigt ønsker at slå ned på de dele af ledelsen af Afghansk Taliban, der opholder sig i Pakistan.

Al-Qaidas evne til selv at forberede og gennemføre terrorangreb er svækket, men organisationen har succes med at påvirke andre grupper til at kombinere deres kamp mod regeringerne i deres hjemlande med angreb mod vestlige mål.

Hent Efterretningsmæssig Risikovurdering 2010

Read this article in english