Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Efterretningsmæssig Risikovurdering 2009

Indholdsområde

 
 
 

Efterretningsmæssig Risikovurdering 2009 

Rapporten indeholder en aktuel efterretningsmæssig vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed.

03-09-2009 - kl. 11:59

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har netop offentliggjort Efterretningsmæssig Risikovurdering 2009.

Den indeholder en aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed. Den beskriver aktuelle og mulige trusler i et tiårigt perspektiv.

Vurderingerne er baseret på de informationer, som FE har til rådighed. Vi bruger de efterretninger, som vi selv kan indhente via åbne og elektroniske kilder, fysisk indhentning samt fra udenlandske efterretningstjenester.

Hovedparten af FE’s efterretningsproduktion er klassificeret. Det sker for at beskytte vores kilder, ressourcer og samarbejdspartnere.

Efterretningsmæssig Risikovurdering 2009 er udarbejdet på baggrund af klassificerede produkter, men er skrevet med henblik på at være tilgængelig for alle. Det har selvfølgelig betydning for formuleringer og omfanget af detaljer.

Risikovurderingen henvender sig til en bred kreds af læsere. Vi fokuserer i risikovurderingen på områder med udsendte danske enheder, på terrornetværk i udlandet, som truer Danmark og danske interesser, herunder vores udsendte styrker, samt på konflikt- og kriseområder i verden.

Redaktionen er afsluttet den 18. august 2009.


I årets udgave af Efterretningsmæssig Risikovurdering vil du bl.a. kunne læse, at:
Den internationale militære styrke, ISAF, har gennemført et øget antal operationer mod Taliban og de øvrige oprørsgrupper i Afghanistan. Det øgede pres har været med til at skabe uenighed i Talibans øverste ledelse om den fremtidige kurs.

ISAF har dog ikke afgørende svækket oprørsgrupperne, som drager fordel af fristeder i det ustabile Pakistan. I store dele af Afghanistan har oprørerne et solidt greb om lokalbefolkningen, og det går kun langsomt fremad med opbygningen af den afghanske stat. ISAF’s øgede operationstempo får i stigende grad oprørsstyrkerne til at undgå egentlige kamphandlinger. I stedet anvender de i stigende omfang vejsidebomber mod ISAF og de afghanske sikkerhedsstyrker. FE vurderer, at det er sandsynligt, at antallet af angreb med vejsidebomber, som er steget i 2008 og 2009, også vil stige i 2010.

Terrortruslen fra al-Qaida og andre militante sunniekstremistiske netværk er stadig omfattende, og der er ikke udsigt til, at den bliver væsentligt reduceret. En række al-Qaida-ledere er blevet dræbt i det nordvestlige Pakistan i 2008 og 2009, men samtidig er al-Qaidas allierede i området blevet styrket. Al-Qaida har i de seneste år øget sine muligheder for at ramme vestlige mål gennem samarbejde med lokale grupper i svage stater og konfliktområder. Det gælder især i Afghanistan, Algeriet, Irak, Pakistan, Yemen og Somalia. Men der er også lande som f.eks. Saudi-Arabien og
Ægypten, hvor bl.a. myndighedernes indsats har gjort terrortruslen fra al-Qaida og ligesindede mindre.

Hent Efterretningsmæssig Risikovurdering 2009

Hent hovedkonklusion af Efterretningsmæssig Risikovurdering 2009