Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Cybersikkerhed 

Danmark er langt fremme på det digitale område, og det danske samfund og erhvervsliv bliver stadigt mere afhængig af evnen til effektiv og sikker kommunikation i cyberspace. Det betyder et større behov for at beskytte landets, herunder også det danske forsvars digitale infrastruktur. Se FE's seneste risikovurdering for truslen i cyberspace. (1. kap.)

Opgaven med at beskytte samfundets kritiske informations- og kommunikationsstruktur (IKT-infrastruktur) er centralt placeret i Center for Cybersikkerhed, der organisatorisk er en del af FE som en selvstændig sektor. (Se organisation)

Center for Cybersikkerhed er den nationale it-sikkerhedsmyndighed og varetager samtidig rollen som militær it-sikkerhedsmyndighed på vegne af forsvarschefen. I centret er den danske stats sikkerhedskompetencer samlet, hvilket styrker evnen til at beskytte Danmark mod cyberangreb.

Centret blev lanceret 18. december 2012 som en selvstændighed enhed med klare afgrænsninger til FE's efterretningsmæssige virksomhed.

Centret løser konkret tre hovedopgaver:

  • Bidrage til beskyttelse af Danmark mod trusler i Cyberspace
  • Bidrage til sikring af en forsvarlig og robust IKT-infrastruktur i Danmark
  • Varsle om, beskytte imod og imødegå angreb i cyberspace

     Center for Cybersikkerhed

           
Sidst opdateret 22-06-2015 - kl. 10:46

Interne links