Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Samarbejde 

FE løser sine opgaver i tæt samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste (PET), herunder Center for Terroranalyse (CTA), andre danske myndigheder samt udenlandske partnere.


Hvor det er PET’s opgave at overvåge og bekæmpe trusler mod Danmarks indre sikkerhed og CTA´s opgave at analysere terrortruslen i eller mod Danmark, er det FE’s opgave at overvåge udefra kommende trusler.


Den internationale udvikling har medført, at trusler mod Danmark og allierede nationers sikkerhed er af en sådan karakter, at eksterne og interne trusler ikke altid lader sig klart adskille. Samarbejdet sikres derfor gennem kontakter og samarbejde mellem tjenesterne på alle niveauer og i særlige arbejdsgrupper.


Samarbejdet omfatter bl.a. terrorisme samt ikke-spredningsområdet (atomvåben), ligesom der foregår et tæt samarbejde på det tekniske område. Endvidere udveksler de to tjenester medarbejdere med henblik på at styrke kendskabet til hinandens arbejdsprocedurer og metoder.


Udenlandsk samarbejde

Samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester giver FE adgang til andre landes indhentningskapacitet og analyser. Samarbejdet forudsætter, at vi kan levere gode efterretninger til vores partnere. På den måde er det en byttehandel, hvor man skal have noget af værdi for at få noget til gengæld. Når det er sagt, er det klart, at vigtige oplysninger straks bliver videregivet - ikke mindst i relation til terrortruslen.


FE deltager også i multilateralt efterretningssamarbejde i NATO samt i relation til militære operationer med dansk deltagelse.


Absolut fortrolighed

Samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester hviler på troværdighed og gensidig tillid. Opretholdelse af absolut fortrolighed er den væsentligste spilleregel for alt bilateralt efterretningssamarbejde. Det gælder både de udvekslede oplysninger og selve eksistensen af samarbejdsrelationen. FE har derfor ikke mulighed for at bekræfte eller afkræfte eksistensen af en samarbejdsrelation.


Hvis FE’s samarbejdspartnere får det indtryk, at FE ikke kan opretholde den fulde fortrolighed, er der meget alvorlig fare for, at de bilaterale samarbejdsrelationer skades. Det gælder ikke kun i forhold til den partner, der oplever den manglende diskretion, men i forhold til alle FE’s partnere.


Restriktionerne på videregivelse af efterretningsmæssige oplysninger håndhæves strengt af efterretningstjenesterne selv. Der gælder bl.a. den såkaldte tredjelandsregel, der går ud på, at oplysninger fra én efterretningstjeneste til en anden ikke må videregives til et tredje lands efterretningstjeneste.

Sidst opdateret 28-02-2013 - kl. 10:18

Interne links

Eksterne links