Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Kursus for Sikkerhedschefer 

Formål
Formålet med kurset er at give sikkerhedschefen et sådant kendskab til militære sikkerhedsbestemmelser, at han/hun kan forstå og selvstændigt anvende disse i forbindelse med funktionen som sikkerhedschef.

Målgruppe
Sikkerhedschefer fra private virksomheder, der er eller skal sikkerhedsgodkendes af Forsvarets Efterretningstjeneste.
Det er virksomhedens ansvar, at sikkerhedschefen tilmeldes og gennemgår kursus.

Varighed
Kursus gennemføres på én dag, inkl. frokost.

Indhold
Kurset beskæftiger sig med generel sikkerhed, med vægten lagt på områderne:
  • Personelsikkerhed
  • Dokumentsikkerhed
  • Fysisk sikkerhed
  • IT-sikkerhed
  • Industrispionage
  • Sikkerhedsinstruks
  • Rapporteringspligt
  • Besøgsanmeldelse
  • Truslen


Praktiske forhold

Forsvarets Efterretningstjenestes Afdeling for Militær Sikkerhed er ansvarlig for at udbyde og gennemføre kursus, som normalt afholdes to gange årligt; forår og efterår.
Kurset gennemføres i København. Den enkelte virksomhed vil ca. to måneder før kursets gennemførelse blive kontaktet af Forsvarets Efterretningstjeneste med henblik på deltagelse i kursus.

Kursusdatoer i 2020 er 4. marts (er afholdt) og 29. september.

Sidst opdateret 18-05-2020 - kl. 10:30

Interne links