Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Kursus for Sikkerhedschefer 

Formål

Formålet med kurset er at give sikkerhedschefen et sådant kendskab til militære sikkerhedsbestemmelser, at han/hun kan forstå og selvstændigt anvende disse i forbindelse med funktionen som sikkerhedschef.

 

Målgruppe

Sikkerhedschefer fra private virksomheder, der er eller skal sikkerhedsgodkendes af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det er virksomhedens ansvar, at sikkerhedschefen tilmeldes og gennemgår kursus.

 

Varighed

Kursus gennemføres på én dag, inkl. frokost.

 

Indhold

Kurset beskæftiger sig med generel sikkerhed, med vægten lagt på områderne:

  • Personelsikkerhed
  • Dokumentsikkerhed
  • Fysisk sikkerhed
  • Ikt-sikkerhed
  • Industrispionage
  • Sikkerhedsinstruks
  • Rapporteringspligt
  • Besøgsanmeldelser

Praktiske forhold
Forsvarets Efterretningstjenestes Afdeling for Militær Sikkerhed er ansvarlig for at udbyde og gennemføre kursus, som normalt afholdes to gange årligt, forår og efterår. Kurset gennemføres i København. Den enkelte virksomhed vil ca. to måneder før kursets gennemførelse blive kontaktet af Forsvarets Efterretningstjeneste med henblik på deltagelse i kursus.

I 2019 gennemføres to kurser, 28. marts og 26. september, begge gange på Kastellet i København.  

 

 

 

 

Sidst opdateret 29-10-2018 - kl. 10:40

Interne links