Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Personelsikkerhed 

Hvis du skal arbejde for Forsvaret, så er det ofte et krav, at du skal kunne arbejde med klassificerede informationer. Det betyder, at du skal sikkerhedsgodkendes i henhold til sikkerhedscirkulære nr. 10338 af 17. december 2014. Det er den Militære Sikkerhedstjeneste ved FE, der foretager sikkerhedsgodkendelsen.

Afgørelsen om sikkerhedsgodkendelse træffes på baggrund af oplysninger, som du selv giver ved at udfylde et oplysningsskema samt de oplysninger, som FE rekvirerer ved andre offentlige myndigheder.

PET foretager normalt kun en registermæssig kontrol af om personen er kendt i politiets registre, herunder strafbare forhold, misbrugsproblemer og fremstillinger i retten. Ved godkendelser til de højeste klassifikationsgrader foretager PET en grundigere personundersøgelse, hvor der evt. indhentes oplysninger fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner, forretningsforbindelser og andre, der kender den undersøgte.

I forbindelse med sikkerhedsgodkendelse får FE kun oplysninger fra PET, hvis den pågældende person har givet sit samtykke hertil ved en underskrift. Bortset fra kriminalregistrets oplysninger om domme og sigtelser forelægger PET alle oplysninger for Tilsynet med Efterretningstjenesterne, før de videregives til FE.

Afgørelser om sikkerhedsgodkendelse skal træffes på grundlag af en konkret vurdering. Her lægges især vægt på, om den pågældende person har sådan en adfærd og karakter, at der ikke kan være tvivl om pågældendes pålidelighed med hensyn til håndtering af klassificerede informationer. En ægtefælles eller samlevers adfærd og karakter kan også tillægges betydning i vurderingen.

FE sletter alle oplysninger om en person, når der ikke længere er behov for, at den pågældende har en sikkerhedsgodkendelse. Eksempelvis ved ansættelsesforholdets ophør eller pensionering.

Sidst opdateret 27-11-2019 - kl. 10:55

Interne links

Eksterne links