Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Lovgrundlag 

FE’s virksomhed er fastsat i:
  • lov nr. 602 om Forsvarets Efterretningstjeneste af 12. juni 2013 (FE-loven) samt 
  • lov nr. 713 Lov om Center for Cybersikkerhed af 25. juni 2014 (CFCS-loven) Læs mere under centrets lovgivning 

FE-loven beskriver FE’s opgaver som: 

  • udenrigsefterretningstjeneste og militær efterretningstjeneste,
  • ansvarlig for at lede og kontrollere den militære sikkerhedstjeneste og varetage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område, 
  • national it-sikkerhedsmyndighed, militær varslingstjeneste for internettrusler m.v. og statslig varslingstjeneste for internettrusler.

Loven regulerer endvidere FE’s indsamling, indhentning, behandling, videregivelse og sletning af oplysninger om særligt i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer. 

Endelig fastsætter loven, at det uafhængige tilsyn, Tilsynet med Efterretningstjenesterne, skal føre tilsyn med FE’s behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer. 

FE-lovens hovedpunkter er:

  • at det ved lov bliver fastsat, hvilke opgaver FE skal varetage. Der skabes herved klarhed om rammerne for FE’s virksomhed.
  • at der indføres en lovregulering af FE’s behandling af personoplysninger, som bygger på de almindelige persondataretlige principper og begreber. 
  • at det uafhængige tilsyn med efterretningstjenesterne (Tilsynet med Efterretningstjenesterne), der afløser Wamberg-udvalget, vil få til opgave at føre tilsyn med FE’s behandling af personoplysninger.
  • at der som noget nyt indføres en ret for en i Danmark hjemmeværende person til at anmode Tilsynet med Efterretningstjenesterne om at undersøge, om FE uberettiget behandler oplysninger om vedkommende.
Sidst opdateret 29-10-2019 - kl. 14:55

Interne links

Eksterne links