Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Mennesker på gaden
Foto: fmn.dk

Terrorbekæmpelse 

FE’s rolle i forhold til truslen fra terrorisme


Målet med FE’s indsats på terrorområdet er i samarbejde med PET at undgå terrorangreb mod Danmark og danske mål i udlandet. Dette gælder både terrorangreb mod danske civile og militære mål i ind- og udland. Det løbende arbejde med PET, Udenrigsministeriet og forsvaret for at sikre danske udsendte, herunder på ambassader og andre danske repræsentationer i udlandet, er en central opgave.


FE indhenter og analyserer oplysninger om terrornetværk i udlandet. Det drejer sig først og fremmest om al-Qaida og andre militante islamistiske terrornetværk, som udgør en direkte trussel mod Danmark og danske mål i udlandet.


Hvordan indsamler FE oplysninger om terrorisme?


FE stræber efter at være effektiv og innovativ, når vi indhenter oplysninger om terrornetværk, der kan true Danmark og Vesten. Vi udfører elektronisk indhentning, som også kaldes SIGINT (Signal Intelligence), netværksindhentning, benævnt CNE (Computer Networks Exploitation) og fysisk indhentning, kaldet HUMINT (Human Intelligence). Men vi kan ikke bekæmpe truslen mod Danmark alene. For at Danmark kan have den bedst mulige sikkerhed, samarbejder FE med efterretningstjenester i udlandet og indgår i international terrorbekæmpelse.


Hvem rapporterer FE til om terror?


Politiets Efterretningstjeneste (PET), Center for Terroranalyse (CTA), Udenrigsministeriet og forsvaret er i det daglige FE’s vigtigste kunder (og samarbejdspartnere) på terrorområdet. Men Forsvarsministeriet, Statsministeriet og Folketinget er også vigtige kunder, især når det drejer sig om FE’s bidrag til beslutningsgrundlaget for udsendelse af danske militære styrker eller mere overordnede spørgsmål.


Hvad leverer FE til de vigtigste kunder på terrorområdet?


PET modtager både ubearbejdet materiale, detaljerede rapporter og længere analyser fra FE på terrorområdet som led i FE og PET’s meget tætte samarbejde om at modvirke terrorangreb mod danske mål i ind- og udland.


FE bidrager med fire til fem terroranalytikere på fast basis til CTA. Desuden har CTA adgang til alle FE’s oplysninger og analyser på terrorområdet. Derudover udarbejder FE bidrag specifikt til CTA’s analyser og trusselsvurderinger.


Til Udenrigsministeriet leverer FE generelle vurderinger af udviklingen på terrorområdet i en række lande, hvor terror er et vigtigt sikkerhedspolitisk emne. FE giver bidrag til CTA, der rapporterer samlet til Udenrigsministeriet om specifikke trusler mod danskere og danske interesser i udlandet.


Forsvaret har især behov for at blive varslet om konkrete trusler og mere generelle trusselsvurderinger, som kan danne grundlag for beslutninger om sikkerhedsforanstaltninger for de udsendte soldater, skibe og fly.


Hvad står der i FE’s rapporter om terrorisme?


Afhængig af modtagerens behov skriver FE både korte og mere detaljerede rapporter. De korte indeholder ofte oplysninger, som FE har indhentet eller modtaget om en terrortrussel, og en vurdering af, om oplysningerne er troværdige. De lidt længere rapporter kaster lys over terrornetværkenes måder at operere på eller bestemte terrorgruppers formål, kapacitet, propaganda osv.


Desuden vurderer FE løbende terrortruslen i en lang række lande, ligesom truslen fra terrorisme indgår i de brede situations- og trusselvurderinger, som FE udarbejder til forsvaret, regeringen og Folketinget. Vurderingerne til Folketinget og FE’s årlige Efterretningsmæssige Risikovurdering bliver offentliggjort. 
Se Produkter


FE arbejder også med konkrete indhentede oplysninger vedr. terrorisme og analyser heraf, som kun videregives til PET og udenlandske samarbejdspartnere. Disse oplysninger kan bruges i deres efterretningsarbejde og i efterforskninger, som har til formål at standse personer, der er involveret i terrorisme.


Andre samarbejdsrelationer?


FE har gennem de seneste år opbygget et større samarbejde med det akademiske sikkerhedspolitiske miljø. FE formidler også sine oplysninger og analyser om terrorisme i form af foredrag eller briefinger på møder med kunder og samarbejdspartnere.
Se Akademisk samarbejde

FE indgår desuden i styregruppen for terrorforskning under Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

Sidst opdateret 05-08-2013 - kl. 15:00

Interne links

Eksterne links