Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Efterretningskredsløbet - efterretningsarbejdet er en holdindsats 

Kunderne og deres behov for efterretninger er styrende for FE’s efterretningsindsats, der kan illustreres i det såkaldte
efterretningskredsløb.

Efterretningskredsløbet er en stiliseret fremstilling af den måde, vi arbejder på. Essensen er, at nye oplysninger og dermed nye efterretningsbilleder kontinuerligt fører til justerede og ændrede behov for indhentning af informationer. I det daglige er der dog tale om en dynamisk proces, der består af en række sammenhængende og overlappende delprocesser.

Identifikation af behov
Efterretningsprocessen begynder i tæt dialog med FE’s kunder for at identificere deres behov for viden. I efterretningskredsløbet bliver kundernes ønsker om oplysninger omsat til konkrete, prioriterede efterretningsbehov, som derefter bliver nedbrudt til konkrete emner for indhentning. På den baggrund beslutter FE, hvilke indhentningskapaciteter der skal bringes i spil for at indhente oplysningerne. Efterretningsbehovene behandles i prioriteret rækkefølge, da der ikke er ressourcer til at lægge lige meget vægt på alle områder.

Samarbejde i efterretningsteams
Efterretningsarbejdet er en holdindsats, og FE arbejder i stigende grad med integrerede teams på vores vigtigste indsatsområder. FE’s efterretningsteams er sammensat af specialister på tværs af organisationen, som har til opgave at drive efterretningskredsløbet fremad og optimere FE’s samlede indsats på prioritetsområderne. Det tætte samarbejde mellem eksempelvis føringsofficerer, dataudviklere og analytikere er med til at sikre, at FE skaffer de rette informationer til at dække de højest prioriterede efterretningsbehov.

Fra indhentning til produkt
Uanset hvilken indhentningsform der anvendes, er processen fra indhentning til produkt ofte kompliceret og tidskrævende. Processen stiller store krav til specialiseret teknisk viden inden for vidt forskellige teknologier og til samarbejdet i vores efterretningsteams. Vi skal være i stand til at identificere, hvor de oplysninger, der efterspørges, er tilgængelige for vores indhentning. Når vi har sikret indhentningen, kommer opgaven med at håndtere de meget store datamængder.

FE sætter hele tiden ny indhentning og nyt samarbejde med partnere i gang, både fordi vi får ny viden om truslerne, og fordi det, vi indhenter mod, f.eks. organisationer og deres måder at kommunikere på, er i konstant forandring. For at udvikle vores egen indhentning bedst muligt afdækker vi bl.a. kommunikationsinfrastruktur og -metoder og identificerer de potentielle kilder, der kan sikre os adgang til de ønskede oplysninger. I daglig tale kalder vi dette for målretning, målopdagelse og måludvikling.

FE’s efterretningsteams sørger for, at vi kan danne det bedst mulige efterretningsbillede inden for tjenestens prioriterede indsatsområder. Ud fra disse efterretningsbilleder er det bl.a. analytikernes opgave at rapportere til kunder og partnere.

Sidst opdateret 17-09-2019 - kl. 15:18

Begrebet "efterretning"

I FE definerer vi en efterretning som en oplysning, der er indsamlet og analyseret med henblik på at informere og varsle civile og militære myndigheder under udnyttelse af tjenestens særlige muligheder for at indhente hemmelige oplysninger.

Formålet er at give svar på de spørgsmål, tjenesten har stillet ud fra prioriteter, der er formuleret i samråd med kunderne og godkendt på regeringsniveau.

Interne links