Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Efterretningskredsløbet 

Efterretningskredsløbet er en stiliseret fremstilling af den måde, FE arbejder på. I det daglige er der tale om en dynamisk proces, der består af en række sammenhængende og overlappende delprocesser, hvor nye oplysninger og dermed nye efterretningsbilleder kontinuerligt fører til justerede og ændrede behov for indhentning af informationer.

Identifikation af behov
Efterretningsprocessen begynder i tæt dialog med FE's kunder for at identificere deres behov for viden. I efterretningskredsløbet bliver kundernes ønsker om oplysninger omsat til konkrete, prioriterede efterretningsbehov, som derefter bliver nedbrudt til konkrete emner for indhentning. På den baggrund beslutter FE, hvilke indhentningskapaciteter der skal bringes i spil for at indhente oplysningerne. Efterretningsbehovene behandles i prioriteret rækkefølge, da der ikke er ressourcer til at lægge lige meget vægt på alle områder.

Samarbejde i efterretningsteams
Efterretningsarbejdet er en holdindsats, og FE arbejder i stigende grad med integrerede teams på vores vigtigste indsatsområder.
FE’s efterretningsteams er sammensat af specialister på tværs af organisationen, som har til opgave at drive efterretningskredsløbet fremad og optimere FE’s samlede indsats på prioritetsområderne. Det tætte samarbejde mellem eksempelvis føringsofficerer, bearbejdere, it-specialister og analytikere er med til at sikre, at FE skaffer de rette informationer til at dække de højest prioriterede efterretningsbehov.

Fra indhentning til produkt
Uanset hvilken indhentningsform der anvendes, er processen fra indhentning til produkt ofte kompliceret og tidskrævende. Processen stiller store krav til specialiseret teknisk viden inden for vidt forskellige teknologier og samarbejdet i vores efterretningsteams. Vi skal være i stand til at identificere, hvor de oplysninger, der efterspørges, er tilgængelige, f.eks. ved hjælp af opsnappet kommunikation eller menneskelige kilder. Når vi har sikret indhentningen, kommer udfordringen med at lagre og strukturere de meget store datamængder. De tekniske indhentningsformer frembringer i stigende grad krypteret materiale, der forudsætter, at krypteringen brydes, før materialet kan bruges.

Et efterretningsbillede er altid et øjebliksbillede. Derfor er det centralt, at FE hele tiden igangsætter ny indhentning og samarbejder med partnere for at konsolidere efterretningsbilledet. For at udvikle vores egen indhentning bedst muligt afdækker vi bl.a. kommunikationsinfrastruktur og metoder og identificerer de potentielle kilder, der kan sikre os adgang til de ønskede oplysninger. I daglig tale kalder vi dette for målretning, målopdagelse og måludvikling.

Arbejdet i FE’s efterretningsteams er med til at sikre, at vi kan danne det bedst mulige efterretningsbillede inden for tjenestens prioriterede indsatsområder. Ud fra disse efterretningsbilleder er det bl.a. analytikernes opgave at rapportere til kunder og partnere. FE’s produkter omfatter bl.a. efterretningsvurderinger, temasignaler, situations- og trusselsvurderinger samt briefinger til centraladministrationen og Forsvaret.
Sidst opdateret 22-06-2017 - kl. 12:14

Begrebet "efterretning"

I FE definerer vi en efterretning som en oplysning, der er indsamlet og analyseret med henblik på at informere og varsle civile og militære myndigheder under udnyttelse af tjenestens særlige muligheder for at indhente hemmelige oplysninger.

Formålet er at give svar på de spørgsmål, tjenesten har stillet ud fra prioriteter, der er formuleret i samråd med kunderne og godkendt på regeringsniveau.

Interne links