Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Sprog og metode i efterretningsanalyse 

Nogle af formuleringerne i FE's produkter kræver et nærmere bekendtskab til vores arbejdsmetode og måde at formidle resultaterne på. Når analytikerne modtager en oplysning, skal de validere den, dvs. afgøre kildens pålidelighed og adgang. Dernæst skal oplysningen vurderes for at afgøre dens troværdighed og sandsynlighed. Vi tager således stilling til fire forhold i forbindelse med kilder og oplysninger:


  • Pålidelighed: Hvor pålidelig har kilden været tidligere? Hvor godt kender kilden til det emne, som oplysningen drejer sig om?
  • Adgang: Hvor tæt har kilden været på begivenhederne? Er det kildens egne oplevelser, eller stammer oplysningen fra andre?
  • Troværdighed: Kommer oplysningen fra en normalt pålidelig kilde med god adgang? Passer den ind i analytikerens øvrige erfaringer?
  • Sandsynlighed: Hvor sandsynligt er det, at det omtalte vil ske eller er sket? Det afhænger både af kildens pålidelighed, kildens adgang, oplysningens troværdighed, og hvordan oplysningerne passer med analytikerens erfaring og øvrige oplysninger.

Når vi har taget stilling til alle disse spørgsmål, har vi forvandlet den rå oplysning til en efterretning, der kan indgå i den videre analyse.

Normalt røber vi ikke vore kilder, men hvis det i en konkret sammenhæng er formålstjenligt, bruger vi vores sprogpolitik, der fastlægger, hvordan vi skal formulere os, hvis vi vil karakterisere en kildes pålidelighed og adgang til oplysninger.

Som hovedregel anfører vi derimod vores vurdering af oplysningens troværdighed og sandsynlighed. Det kan styrke troværdigheden over for læserne, hvis vi røber noget om, hvor vi har vore oplysninger fra, men behovet for troværdighed må nøje afvejes med den mulige konsekvens, at kilden bliver røbet.

Det er kun sjældent, at vi kan give en vurdering, uden at der er elementer af tvivl i den. Derfor forsøger vi at gøre det klart for læserne, hvor sikre vi er i vores vurdering. Sagen kompliceres af, at vi ikke bare er i tvivl, men at vi oftest har svært ved præcist at angive, hvor stor tvivlen eller usikkerheden er. Dertil kommer, at det har vist sig, at læserne opfatter de samme ord om sandsynlighed forskelligt, når de læser vore vurderinger.
Sidst opdateret 06-10-2015 - kl. 14:39

Fakta

FE skal jf. Sikkerhedscirkulæret paragraf 1 stk 3 offentliggøre en liste over andre landes og internationale organisationers klassifikationsgrader på hjemmesiden.

Interne links