Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Sandsynlighed 

Hvis læserne skal forstå efterretningsvurderinger korrekt, er det nødvendigt, at vi udtrykker os på en standardiseret måde og bruger de samme vendinger. Det gælder f.eks., når vi vil give udtryk for den samme kildevurdering eller grad af sandsynlighed.

Vi bruger derfor kun de standardiserede formuleringer i den årlige Efterretningsmæssige Risikovurdering. Vi bruger fem grader af sandsynlighed og faste formuleringer for at formidle vores vurderinger af begivenheder og risici.
FE benytter en fast formulering for de fem sandsynlighedsgrader:

  • Meget sandsynligt. FE forventer en given udvikling. Det er (næsten) bekræftet. Sandsynlighed over 85 procent.
  • Sandsynligt. Det er mere sandsynligt, at det sker, end det modsatte. Sandsynlighed mellem 60 og 85 procent.
  • Muligt. Det er en sandsynlig mulighed, men FE har ikke grundlag for at vurdere, om det er mere eller mindre sandsynligt. Sandsynlighed mellem 40 og 60 procent.
  • Mindre sandsynligt. Det er mere sandsynligt, at det ikke sker, end det modsatte. Sandsynlighed mellem 15 og 40 procent.
  • Usandsynligt. FE forventer ikke en given udvikling. Det er (næsten) ikke en mulighed.  Sandsynlighed under 15 procent.

Skalaen måler ikke præcise forskelle, som et centimetermål ville gøre det. Den fortæller blot, om noget er mere eller mindre sandsynligt end noget andet. På denne måde forsøger vi at opnå en bedre overensstemmelse mellem analytikerens vurderinger og kundernes opfattelser.

Hvis ikke vi gør dette, overlader vi arbejdet med at fortolke oplysningerne til læseren, og så opstår der let den situation, at læserne opfatter ordene forskelligt. Dertil kommer, at analytikeren bliver tvunget til at overveje, hvor sikker han eller hun er i sin vurdering. Selv om formuleringernes sproglige form kan diskuteres, er de med til at give læseren en ekstra værdi i form af større præcision og til at gøre opmærksom på, at der er gennemført en nøje analyse og vurdering.
Sidst opdateret 02-12-2015 - kl. 13:23

Interne links