Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Efterretningstjenesten 

FE er en såkaldt all-source efterretningstjeneste, der beskæftiger sig med alle typer af efterretninger.


Vi henter vores information gennem både ”lukkede” og åbne kilder (OSINT). De ”lukkede” kilder er elektronisk efterretningsindhentning, fysisk indhentning (personer) samt samarbejdspartnere, som vi har en bred vifte af.


  • HUMINT: Human Intelligence - indhentning gennem personkilder ved hjælp af såkaldte føringsofficerer (eller indhentere).
  • SIGINT: Signal Intelligence - elektronisk indhentning af kommunikation fra satellitter og andre jordbaserede kommunikationsformer.
  • Netværk (CNE): (Computer Networks Exploitation) - indhentning mod bl.a. kommunikation på internettet, herunder open source.
  • OSINT: Open Source Intelligence - Brug af offentligt tilgængeligt data, f.eks. fra internettet, trykte publikationer, radio og tv-broadcasting m.m.
  • Analyse: Analyse og rapportering af de indhentede informationer efter en bearbejdningsproces.
  • Partnersamarbejde med udenlandske efterretningstjenester har stor betydning. Partnersamarbejdet har grundlæggende karakter af byttehandler. Man får værdifulde oplysninger, hvis man selv er villig til at levere tilsvarende værdifulde informationer, samt udviser absolut fortrolighed.

Sammenhængen mellem indhentning, bearbejdning og analyse samt rapportering er central for efterretningsarbejdet. Vi beskriver det ved det såkaldte efterretningskredsløb.

    Sidst opdateret 28-02-2013 - kl. 13:02

    Interne links