Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Aftale om terrorpakke til FE på plads 

Forsvarsforligskredsen har indgået en aftale om finansiering af en terrorpakke til FE på 415 mio. kr. frem til 2018.

14-04-2015 - kl. 16:00
Aftalen er en del af regeringens terrorplan og indebærer, at FE’s indsats mod terror styrkes på en række områder:

  • FE’s kapacitet til fysisk og elektronisk efterretningsindhentning
  • Evne til at behandle indhentede informationer
  • Evne til at opdage og forfølge nye terrortrusler
  • Internationalt terrorsamarbejde
  • Indsatsen mod cyberterror
  • Samarbejdet med PET

Tilsynet med Efterretningstjenesterne vil ligeledes blive styrket som følge af aftalen.

Lovforslag om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste er desuden sendt i offentlig høring 10. april 2015. Lovforslaget indebærer, at FE vil få adgang til målrettet at indhente oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske personer, når en række betingelser er opfyldt.

Læs mere på Forsvarsministeriets hjemmeside
Aftale om finansiering af styrkelse af FE’s indsats mod terror
Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste i høring