Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Omdømmemåling af Forsvarsministeriets område 

For at få et indblik i opfattelsen af ministerområdet, har Forsvarsministeriet ladet gennemføre en omdømmemåling af ministeriets forskellige områder, herunder Forsvarets Efterretningstjeneste.

10-10-2012 - kl. 10:00
Baggrunden for undersøgelsen er, at Forsvarsministeriet har den ambition ikke blot at være, men også at fremstå som en veldrevet og moderne offentlig virksomhed.

Ministeriet har derfor fået analysefirmaet Epinion til at gennemføre en omdømmemåling af hvert enkelt område under ministeriet - Forsvarsministeriets departement, Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen og Forsvarets Efterretningstjeneste.  

I undersøgelsen har deltaget et repræsentativt udsnit af befolkningen, meningsdannere samt medarbejdere, pårørende og frivillige.

Læs omdømmemålingen på Forsvarsministeriets hjemmeside.

Links