Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarsloven ændret. Supplerende bestemmelser om FE virke

Indholdsområde

 
 
 

Forsvarsloven ændret. Supplerende bestemmelser om FE virke 

Lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv.

09-06-2006 - kl. 12:32
Ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. blev forsvarslovens § 13 om FE bl.a. ændret således, at der blev tilføjet et nyt stk. 3 og stk. 4.

Forsvarslovens § 13 om FE lyder i sin helhed herefter således:

"Forsvarets Efterretningstjeneste er underlagt og virker under ansvar overfor forsvarsministeren.

Stk. 2. Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder m.v. i udlandet.

Stk. 3. Ved den i stk. 2 nævnte virksomhed rettet mod forhold i udlandet kan tjenesten medtage oplysninger om danske statsborgere samt personer, der opholder sig i Danmark.

Stk. 4. Forsvarets Efterretningstjeneste kan videregive oplysninger til Politiets Efterretningstjeneste i det omfang, videregivelsen kan have betydning for varetagelse af tjenesternes opgaver."

Folketingets behandling af lovforslaget i øvrigt fremgår af Folketingets hjemmeside www.ft.dk.