Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Ofte stillede spørgsmål 

Arbejder FE sammen med andre efterretningstjenester?

Opretholdelsen af absolut fortrolighed er den væsentligste spilleregel for alt bilateralt efterretningssamarbejde. Det gælder både de udvekslede oplysninger og selve eksistensen af samarbejdsrelationen. FE har derfor ikke mulighed for at be- eller afkræfte eksistensen af samarbejdsrelationer.

Hvad kan FE fortælle om trusler mod Danmark?
Forsvarets Efterretningstjeneste offentliggør hvert år en efterretningsmæssig risikovurdering. Den indeholder en aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed. Risikovurderingen er skrevet med henblik på at blive offentliggjort, hvilket selvfølgelig har betydning for formuleringerne og for omfanget af detaljer.
Læs mere om FE’s risikovurderinger
 
Kan jeg få tilsendt FE’s pressefotos?
Kommer du fra et medie og skal bruge et pressefoto af chefen for FE, så kan du finde dem i høj opløsning på hjemmesiden.
Skriver du en historie om cyber, kan du finde pressefoto af chefen for Center for Cybersikkerhed på cfcs.dk

Har du andre spørgsmål i forbindelse med en mediehistorie, er du velkommen til at kontakte FE’s presseafdeling på FEkommunikation@fe-ddis.dk

Må jeg tage billeder på Kastellet?
Der skal altid være tilladelse til at tage professionelle billeder af Kastellet. Det er dog ikke FE, der giver denne tilladelse, men Kastellets Sikkerhedsofficer.

Hvis du ønsker at få tage billede i forbindelse med en artikel om FE, så kontakt FE’s presseafdeling på FEkommunikation@fe-ddis.dk
    
Hvorfor er FE så hemmelige?
FE ønsker ikke at være mere hemmelig end højst nødvendigt, og vi vil gerne fortælle så meget om os selv og vores arbejde som muligt. Men der er alligevel nogle særlige forhold omkring efterretningsarbejdet, som gør, at vi ikke kan være åbne om alt, hvad vi foretager os. Vi er nødt til at beskytte vores kapaciteter, vores medarbejdere og kilder. Desuden er vi nødt til at sikre den særlige tillid mellem os og andre efterretningstjenester, som vi samarbejder med.

Der er således mange ting, FE ikke kan udtale os om. Vi vil gøre opmærksom på FE’s Beretning, som er det sted, hvor du får det mest detaljerede indblik i FE´s opgaver, metoder, medarbejdere og FE som arbejdsplads.

Hvem arbejder i FE?
Den største medarbejdergruppe i FE er akademikere, som samlet udgør godt 40 procent af de ansatte. De militært ansatte udgør ca. 15 procent, hvoraf godt halvdelen er officerer.

Cirka 2/3 af FE’s medarbejdere arbejder direkte med de efterretningsmæssige opgaver, mens de øvrige arbejder med udviklingsopgaver og støttefunktioner.
Læs mere om nogle af de medarbejderprofiler, der arbejder i FE.

Hvem fører kontrol med FE?
Der føres på flere områder kontrol med, om FE overholder de gældende regler, som vi som efterretningstjeneste er underlagt. Forsvarsministeren varetager på regeringens vegne den overordnede kontrol med FE, og Folketinget (det såkaldte Kontroludvalg) fører den parlamentariske kontrol, ligesom FE også er underlagt bevillingsmæssig kontrol, som Rigsrevisionen står for.

Udover den parlamentariske og bevillingsmæssige kontrol er FE underlagt en omfattende kontrol med indhentning, behandling og videregivelse af personoplysninger, som foretages af Tilsynet med Efterretningstjenesterne.
Læs mere om kontrol med FE.

 

Sidst opdateret 16-05-2018 - kl. 12:43

Interne links

Eksterne links