Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Udvikleren 

FE’s udviklingsspor løber parallelt med det egentlige efterretningsarbejde, og vi arbejder hele tiden på at kunne løse fremtidens opgaver. En udvikler arbejder strategisk og metodisk, skal have indsigt i hele produktionen og solid forståelse for strategien, der ligger bag.

Opgaven som udvikler kan være at designe, styre og gennemføre projekter, der både kan være af teknisk, organisatorisk eller anden karakter. En udvikler har således ofte fokus på projektstyring. Samtidig er det afgørende at få konkret, fagligt input til FE’s udvikling, og dem får udvikleren fra medarbejdere fra store dele af organisationen, der bidrager med deres specifikke faglige viden til projekterne i kortere eller længere perioder.

Sidst opdateret 26-06-2015 - kl. 23:14

Lise, udvikler


”En stor del af mit arbejde går med at få omsat FE’s overordnede mål til noget håndgribeligt, som organisationen kan arbejde videre med. På den måde bidrager jeg til at forbedre efterretningsarbejdet. Jeg arbejder samtidig med mange typer af kolleger på tværs af organisationen, der byder ind med deres input. Samtidig er jeg på en arbejdsplads, hvor også min egen faglighed hele tiden bliver udviklet.”

Interne links