Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Udvælgelse af kandidater 

Vi gør en stor indsats for at finde de bedste kandidater. Du skal derfor gennemgå og bestå et antal praktiske, teoretiske og psykologiske prøver for at komme i betragtning. Disse tests skal afdække, om du har de egenskaber og kompetencer, der er nødvendige for at kunne fungere tilfredsstillende i denne stilling.

Af hensyn til effektiviteten af de forskellige prøver kan vi ikke oplyse om deres konkrete indhold. Du skal være indstillet på, at den samlede ansøgnings- og udvælgelsesproces er ret omfattende, og at perioden fra ansøgningens indgivelse til det tidspunkt, hvor du eventuelt bliver ansat, er forholdsvis lang.

Derudover skal alle, der ansættes, gennemgå et grundlæggende uddannelsesforløb, før de kan begynde arbejdet. Som færdiguddannet indhenter, vil du, sideløbende med dine daglige opgaver, skulle deltage i efteruddannelse og vedligeholdende træning i en lang række forskellige discipliner.

Ansøgerens kompetencer

Når vi udvælger mulige kandidater, er din uddannelse eller baggrund ikke det vigtigste for os. Det er altså ikke en forudsætning, at du f.eks. har en baggrund fra forsvaret, en længerevarende civil uddannelse eller ekspertise på et bestemt felt.

De fleste af vores indhentere har en akademisk baggrund, men ikke alle. Vi er dog meget interesserede i, at du enten via studier, jobs eller anden aktivitet har opøvet en evne til hurtigt og let at sætte dig ind i helt ukendte stofområder.

Det er ligeledes vigtigt, at du har særdeles gode formidlingsevner både i skrift og tale, på engelsk såvel som på dansk. Vi taler med mennesker over hele verden, og fællessproget vil i den forbindelse oftest være engelsk. Vi ser meget gerne, at du ud over dansk og engelsk, også behersker andre sprog.

Du vil i jobbet som indhenter, skulle bestride mange forskellige funktioner. Indhenterens arbejde gennemføres både bag et skrivebord og i felten, når man mødes med kilden. Der er sjældent hjælp til de praktiske gøremål, og du vil ikke få stillet en sekretær til rådighed. Er det nødvendigt at grave et hul eller lave kaffe forventer vi, at du gør det uden skelen til ”at det ligger uden for dine uddannelseskompetencer”.

Sikkerhedsgodkendelse

Det er et ufravigeligt krav for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt.

Afgørelser om sikkerhedsgodkendelse træffes på grundlag af oplysninger, som du selv giver ved at udfylde et oplysningsskema, samt de oplysninger, som FE rekvirerer ved Politiets Efterretningstjeneste (PET).
FE rekvirerer først oplysninger fra PET, når du skriftligt har givet dit samtykke hertil.

Du skal kunne opretholde din sikkerhedsgodkendelse i hele ansættelsesperioden.

Vil du vide mere om sikkerhedsgodkendelse, se under Personelsikkerhed.

Sidst opdateret 17-02-2015 - kl. 19:45

Interne links