Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Jobprofiler

Jobprofiler 

FE er en vidensorganisation, der løser mange typer opgaver inden for en række specialiserede fagområder, og der er derfor en stor mangfoldighed i medarbejdernes baggrunde. Vores opgaver og arbejdsmetoder betyder, at de bedste resultater kun opnås gennem samarbejde og vidensdeling på tværs af de forskellige specialer og på tværs af organisationen.

Både på det analytiske og på det teknologiske felt går udviklingen stærkt, så forandring er et grundvilkår og en nødvendighed.

FE’s personalepolitik adskiller sig reelt ikke fra de fleste andre virksomheder og organisationer. Vi ønsker at være en veldrevet og attraktiv arbejdsplads, der tilpasser sig udfordringerne og tiltrækker de bedste medarbejdere. I gamle dage rekrutterede tjenesten ofte ved selv at henvende sig direkte til personer, der typisk var blevet anbefalet af allerede ansatte. I dag slår vi i fuld offentlighed alle vores ledige stillinger op på nettet og andre relevante steder.

Den største medarbejdergruppe er akademikere, som samlet udgør godt 40 procent af de ansatte. De militært ansatte udgør ca. 15 procent, hvoraf godt halvdelen er officerer.

Cirka 2/3 af FE’s medarbejdere arbejder direkte med de efterretningsmæssige opgaver, mens de øvrige arbejder med udviklingsopgaver og støttefunktioner, særligt i forhold til FE’s indhentningssystemer.

FE har i sagens natur altid haft et internationalt fokus, men i de seneste par årtier, hvor tjenestens kerneområder har ændret sig markant, har der været behov for at tiltrække nye typer af medarbejdere. Det er blandt andet medarbejdere med andre etniske oprindelser end dansk. Cirka ti procent af analytikerne og sprogbearbejdere er født uden for Danmark.

Uddannelsesmuligheder

FE prioriterer, at medarbejdernes kompetencer løbende udvikles. Sigtet er, at alle ansatte i FE har de faglige kvalifikationer og personlige færdigheder, der er nødvendige for, at de kan løse de pålagte opgaver.

 

Kompetenceudvikling er ikke kun efter- og videreuddannelse, men bl.a. også delegering af ansvar og beslutningskompetence, projektarbejde, coaching, videndeling, jobrotation og brug af forskellige arbejdsmetoder i det daglige.

 

Sidst opdateret 11-08-2015 - kl. 10:04

Interne links

Eksterne links