Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Jobprofiler

Jobprofiler 

FE er en markant vidensorganisation  
FE er en af Danmarks mest markante vidensorganisationer. Vi løser mange typer opgaver inden for en række specialiserede fagområder, og der er derfor en stor mangfoldighed i medarbejdernes baggrunde. Vores opgaver og arbejdsmetoder betyder, at de bedste resultater kun opnås gennem samarbejde og vidensdeling på tværs af de forskellige specialer og på tværs af organisationen.

 

Både på det analytiske og på det teknologiske felt går udviklingen stærkt, så forandring er et grundvilkår og en nødvendighed.

Danmark står i disse år over for et komplekst trusselsbillede, med flere terror- og cyberangreb i Europa. Det stiller naturligvis store krav til os som efterretningstjeneste og på den måde vi arbejder med sikkerhed på.

 

Efterretningsarbejdet er en holdindsats, hvor den enkelte jobprofil bidrager med viden fra sit felt til produktionen af efterretninger.

 

Jobprofiler
De jobprofiler vi har, der er direkte beskæftiget med produktionen af vores efterretninger er:

 

Den elektroniske indhenter

Netværksindhenteren og -beskytteren

Teleingeniøren

Føringsofficeren

Bearbejderen

Analytikeren

Militæranalytikeren

 

Du kan læse mere om de spændende arbejdsområder indenfor de enkelte jobprofiler, i menuen til venstre.

 

Diversiteten i opgaverne går igen i sammensætningen af den uddannelsesmæssige baggrund og de kompetencer, du finder blandt vores medarbejdere.

 

FE er en mangfoldig arbejdsplads

Vi ønsker at være en veldrevet og attraktiv arbejdsplads, der tilpasser sig udfordringerne og tiltrækker de bedste medarbejdere. I dag slår vi i fuld offentlighed alle vores ledige stillinger op på nettet og andre relevante steder.

Den største medarbejdergruppe ved os er akademikere, som samlet udgør godt 40 procent af de ansatte. De militært ansatte udgør ca. 15 procent, hvoraf godt halvdelen er officerer. 

Cirka 2/3 af FE’s medarbejdere arbejder direkte med de efterretningsmæssige opgaver, mens de øvrige arbejder med udviklingsopgaver og støttefunktioner, særligt i forhold til FE’s indhentningssystemer.

FE har i sagens natur altid haft et internationalt fokus, men i de seneste par årtier, hvor tjenestens kerneområder har ændret sig markant, har der været behov for at tiltrække nye typer af medarbejdere. Det er blandt andet medarbejdere med andre etniske oprindelser end dansk.

Cirka ti procent af analytikerne og sprogbearbejdere er født uden for Danmark. 

 

Kompetenceudvikling

Vi prioriterer, at medarbejdernes kompetencer løbende udvikles. Sigtet er, at alle ansatte i FE har de faglige kvalifikationer og personlige færdigheder, der er nødvendige for, at de kan løse de pålagte opgaver.

Kompetenceudvikling ved os er ikke kun efter- og videreuddannelse, men bl.a. også delegering af ansvar og beslutningskompetence, projektarbejde, coaching, videndeling, jobrotation og brug af forskellige arbejdsmetoder i det daglige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 17-01-2018 - kl. 14:09

Interne links

Artikler