Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Fra ansøgning til ansættelse

Fra ansøgning til ansættelse 

Krav

FE søger altid efter den bedst kvalificerede ansøger til stillingen. Det er samtidig et ubetinget krav, at du kan sikkerhedsgodkendes.


Du kan få mere at vide om sikkerhedsgodkendelse under punktet Personelsikkerhed.


Som led i ansættelsesforløbet vil du og evt. ægtefælle/samlever blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, der gør det muligt at undersøge relevante forhold i forbindelse med en sikkerhedsgodkendelse. På det grundlag vil vi gennemføre en sikkerhedssamtale med dig.


Vær opmærksom på:


 • Du kan godt blive ansat, selv om du har bopæl uden for Danmark.
 • Du behøver ikke at være dansk statsborger for at være ansat i FE
 • Hvis du ansættes, skal du underskrive en tavshedserklæring, og bliver underlagt tavshedspligt.
 • Hvis du ikke kan opretholde din sikkerhedsgodkendelse, vil du som udgangspunkt blive afskediget.

Før du søger

FE er en offentlig institution. Vi er derfor forpligtede til at slå alle ledige stillinger op eksternt – med undtagelse af vikariater og lignende. Det betyder, at vi ikke ansætter medarbejdere på baggrund af uopfordrede ansøgninger.

Som efterretningstjeneste skal FE medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser. Det gør vi ved at indhente, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser til regeringen og nationale myndigheder. Vi benytter her efterretningstjenestens særlige muligheder for at indhente relevante oplysninger, som ikke er alment tilgængelige. Allerede når du søger arbejde ved FE, vil din omgangskreds m.fl. kunne finde det interessant, så vi anbefaler, at du skærmer dig selv og er diskret ift. at du har søgt et job hos FE. Både ansigt til ansigt med dem, du møder, men også på de sociale medier (f.eks. Facebook og LinkedIn).

Fordi vi er en efterretningstjeneste er FE en anderledes arbejdsplads, ikke mindst sikkerhedsmæssigt, og det skal du som ansøger gøre dig bevidst inden en eventuel ansættelse.

Der kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke oplyses om specifikke arbejdsopgaver ud over dem, der er nævnt i stillingsopslaget. Men hvis du bliver kaldt til en samtale, vil du få yderligere oplysninger.

Som medarbejder i FE vil du i de fleste tilfælde arbejde i København Ø eller på Sandagergård, Dragør. Enkelte stillinger er i Hjørring-området.


Sådan søger du

Vi slår ledige stillinger op på vores hjemmeside, på portalen Job i Staten samt i relevante fagblade.


Gå til Ledige stillinger her på hjemmesiden.

Ønsker du at søge en eller flere af de ledige stillinger, skal du sende ansøgningen elektronisk. Brug linket ud for de relevante stillinger i listen.


Du skal vedhæfte:


 • Motiveret ansøgning.
 • CV, hvor du beskriver tidligere og aktuelle beskæftigelsesforhold.
 • Dokumentation for relevant uddannelse, f.eks. eksamensbevis
 • Du skal sende en ansøgning for hver stilling, du søger

Når du har søgt

FE sender en kvittering pr. e-mail, når vi har modtaget din ansøgning.


Du får et skriftligt afslag pr. e-mail, hvis du ikke er kommet i betragtning til jobbet. Der kan dog gå et stykke tid. Først når den udvalgte ansøger er sikkerhedsgodkendt og løn-forhandlingerne er afsluttet, sendes afslag til øvrige ansøgere.


Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, behandles ikke.


Hvis du bliver kaldt til samtale, vil det som oftest finde sted enten i Kastellet, eller Østbanegade, København Ø eller på Sandagergård, Dragør.


Kastellet 30 ligger 10 minutters gang fra Østerport Station. Østbanegade ligger 3 minutters gang fra Nordhavn Station. Sandagergård på Skydebanevej 8, Dragør, kan nås med offentlig transport, bus 33 fra centrum mod Søvang, Rønnevej.


Forløbet
Et typisk ansættelsesforløb i FE:

 • FE bekræfter pr. e-mail, at din ansøgning er modtaget.
 • Udvalgte ansøgere indkaldes pr. e-mail til 1. ansættelsessamtale.
 • Hvis der er tale om en stilling på ledelsesniveau, vil udvalgte ansøgere blive indkaldt til en lederprøve.
 • Eventuelt indkaldes ansøgerne til 2. ansættelsessamtale.
 • De ansøgere, der går videre i forløbet modtager et oplysningsskema med henblik på sikkerhedsgodkendelse.
 • Efter yderligere 8 til 14 dage indkaldes de udvalgte ansøgere pr. telefon til sikkerhedssamtale.
 • FE udvælger, efter en samlet vurdering, én af de udvalgte ansøgere.
 • Herefter indstilles den udvalgte ansøger til ansættelse, hvorefter der forhandles løn- og ansættelsesvilkår.
 • Først når lønforhandlingerne er afsluttet, sendes afslag til de øvrige ansøgere. 

Løn og andre vilkår

Løn og ansættelsesvilkår inkl. prøvetid, opsigelsesvarsler m.m. følger gældende overenskomst inden for staten.


Din løn forhandles mellem personaleafdelingen og din forhandlingsberettigede organisation. Du har mulighed for at kontakte den lokale tillidsrepræsentant.


Til alle stillinger er der tilknyttet en pensionsordning.


Normalt vil en stilling være på fuldtid, men arbejdstidsnormen vil fremgå af stillingsopslaget.


Nogle stillinger indebærer tjenesterejser i ind- og udland, ligesom udstationering kan komme på tale.

Sidst opdateret 09-12-2015 - kl. 15:20

Interne links